Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

ř e z b á ř s t v í

Velhartice 86, 341 42 Kolinec, tel.: 606 730 013, 723 915 498

 

 

          Karel Tittl se narodil v Plzni v roce 1954 a trvale žije na Horské Kvildě. Od mládí má zálibu v řezbě a práci se dřevem. Po vyučení pracoval 20 let v lesnictví a ke své zálibě se profesionálně dostal až po roce 1990. Zkušenosti a nápady získal porůznu, od jiných řezbářů, z literatury a výstav. Nemalou měrou napomohli v v jeho hledání řezbáři z Německa, pocházející z Horské Kvildy. Od roku 1990 také spolupracuje s galerií Amos (zabývající se dřevořezbářskými pracemi) sochaře Mgr. Jana Vaňka, se kterým svá díla konzultuje. V roce 2003 mu byl vydán živnostenský list ŘEZBÁŘ, je členem sdružení výtvarníků ČR, unie výtvarných umělců ČR. Spolu s Pavlem Svobodou, synem Martinem a ostatními kolegy se podílel na výrobě Sušického betlému. Navštívit jej můžete v jeho dílně na Horské Kvildě, kde má i malý obchod, ve kterém nabízí některé svoje výrobky. V poslední době se zabýval výrobou replik umrlčích prken pro Národní muzeum v Praze.